Webb- & systemutveckling

Webbutveckling - en investering.

Väl utförd webbutveckling kan generera affärer åt ert företag & gör det lättare att vidareutveckla sajten.

Webbutveckling kan i bokföringen räknas som en immateriell tillgång som kan skrivas av på tre eller fler år, eftersom en webbplats kan generera affärer åt företaget.

Sharpguy hjälper er utveckla en webbplats med målet att omvandla besökare till kunder genom strategi, koncept, design och kommunikation.

Mängder av undersökningar visar att ett företags webbplats är av stort värde (enligt Google söker 77% av svenskarna information på nätet innan de bestämmer sig för ett köp), och att webbplatsens design och utförande är av mycket stort värde (enligt Stanford University bedömer 75 % en organisations trovärdighet utifrån designen).

Webbproduktion - med affärsnytta som mål

Vår syn på webbproduktion är att den bör ses som en investering för ett företag. En genomtänkt och välproducerad webbplats ska göra nytta och helst generera intäkter till företaget.

Därför är det viktigt att vi börjar med en detaljerad kravspec kring syftet med webbproduktionen, företagets målgrupp, konkurrenssituation och innehållets utformning, mm. för att kunna mäta din ROI.

Vill du bolla idéer?


Genom att skicka in formuläret med dina uppgifter så ger du Sharpguy AB tillåtelse att spara dina kontaktuppgifter. Vi använder endast dina kontaktuppgifter i syfte att kontakta dig och diskutera våra tjänster. Det finns inga tredjeparter som kommer att få tillgång till din data. Du kan läsa vår Privacy Policy för att veta mer om hur vi tillhandahåller dina uppgifter.