Apputveckling

Från idé till färdig app.

Vi är ledande inom mobilutveckling med processer som garanterar hög användarvänlighet, kvalitet & design.

En app kan fungera som en enskild tjänst eller som en del av ett större sammanhang. Sharpguy är en digitalbyrå med bred kompetens i flera kanaler. Det innebär att vi kan stödja er i att konkretisera idén och fatta beslut i olika vägval, ta fram en professionell design, programmera appen för flera plattformar, koppla den till webbplatsen samt mäta, utvärdera och vidareutveckla.

En app är inte bara en app

Beroende på er affärsidé kan ni behöva hjälp med en rad olika saker för att uppnå era mål. Det team ni får hos oss kan innehålla kompetenser inom affärsutveckling, UX, design, apputveckling, webbutveckling och marknadsföring. Vi tillhandahåller de flesta kompetenser man kan behöva för att ta idén till en fullfjädrad tjänst.

En flexibel process för ett lyckat resultat

Ett agilt och iterativt arbetssätt innebär en kreativ utvecklingsprocess. Den ursprungliga idén kan dra nytta av de idéer och insikter man får på vägen. Den process vi arbetar i innebär ett samarbete med kunden för att i ett tidigt skede fånga upp insikter för att säkerställa att vi går mot bästa tänkbara resultat. Med en plan genom hela projektet har vi kontroll över tid och budget.

Native iOS & Android

Sharpguy är ledande inom innovativ och användarvänlig mobilutveckling. Vi har stark erfarenhet inom produktion och utveckling av applikationer för både surfplattor, smartwatches & smartphones. En mobilapplikation är en komplex och levande digital produkt. Ett projekt inom mobilutveckling kräver ett större team på designers, utvecklare och produktledare. Men för att lyckas med sin app behöver man ett vasst team som: tänker strategiskt, har ett kreativt sinne och utför pricksäkra analyser. En Sharpguy helt enkelt!

Hybrid: React Native

Sharpguy är marknadsledande apputvecklare inom ramverket React Native. Detta ramverk är perfekt för er som vill få ut en app så fort som möjligt men som möjliggör snabba iterationer & hög användarvänlighet. Val av verktyg samt tillvägagångssätt anpassas efter kundens behov och krav. 

Detta ingår i en app-produktion

vectorpaint (6)

Koncept & design

Konceptutveckling
Prototyping
Användarvänlighet
Interaktionsdesign
Appdesign

vectorpaint

Utveckling & kvalitetssäkring

Native mobilappar
Distribution på flera plattformar
Backend & CMS
API:er & middleware
Kvalitetssäkring

vectorpaint (7)

Vidareutveckling & underhåll

Tester
Analys
Vidareutveckling
Underhåll
Marknadsföring

Vill du bolla idéer?


Genom att skicka in formuläret med dina uppgifter så ger du Sharpguy AB tillåtelse att spara dina kontaktuppgifter. Vi använder endast dina kontaktuppgifter i syfte att kontakta dig och diskutera våra tjänster. Det finns inga tredjeparter som kommer att få tillgång till din data. Du kan läsa vår Privacy Policy för att veta mer om hur vi tillhandahåller dina uppgifter.