WEB / BRANDING / ART DIRECTION

WEB / BRANDING / ART DIRECTION

PANTAPÅSEN

PANTAPÅSEN

GÖRA PLASTPÅSAR SYNLIGA FÖR ALLA & FÖRÄNDRA ÅTERVINNINGSBRANSCHEN

SOCIALT NÄTVERK FÖR KREATÖRER

Göra återvinning roligt

Brief

Pantapåsen vill göra plastpåsarna synliga för alla och förändra återvinningsbranschen. Att panta ska vara en rolig, enkel och självklar del av vardagen. Den digitala lösningen var att få fram en helhetslösning där branding, corporate identity och en hemsida skulle visa hur tjänsten används och vilken miljöpåverkan man har som individ.

Digital media växer i en grad som man inte kunnat förutse. I samband med tillväxten har det blivit svårare för användarna att nå ut. Speciellt svårt är det för kreatörer, som livnär sig på sin konst och behöver synas för att få nå ut till sin publik. Några av de huvudsakliga utmaningarna var: att validera behovet för kreatörer att ha en egen social mediaplattform, skapa en tekniskt konkurrenskraftig app & nå storskaligt. 

Lösning

Vi skapade en grafisk profil för Pantapåsen där färger, logotyp, typografi och olika grafiska karaktärer togs fram. Hemsidan byggdes från grunden och integrerades med WordPress CMS för att underlätta för kunden att underhålla sidan på egen hand.

Vill ni ta en fika 
& diskutera idéer?

Vilka är vi?

Flera års erfarenhet med stora etablerade varumärken och ett stort fokus på konceptutveckling, strategisk branding och kreativ design. Analysera marknaden, planera strategin, skapa helhets konceptet och få det till liv. Vi undervisar dig att kommunicera med dina kunder så att de återkommer om och om igen.

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89