WEBBAPPLIKATION / SAAS

WEBBAPPLIKATION / SAAS

LINEUPS

LINEUPS

AUTOMATISERA DEN ANALYTISKA BITEN AV MARKNADSFÖRING

AUTOMATISERA DEN ANALYTISKA BITEN AV MARKNADSFÖRING

Vår största utmaning

Brief

Lineups.io är en webbapplikation som har som ambition att automatisera det analytiska segmentet av marknadsföringen. Utmaningen här var att gå från kundens idé till att konceptualisera och produktifiera den.

Digital media växer i en grad som man inte kunnat förutse. I samband med tillväxten har det blivit svårare för användarna att nå ut. Speciellt svårt är det för kreatörer, som livnär sig på sin konst och behöver synas för att få nå ut till sin publik. Några av de huvudsakliga utmaningarna var: att validera behovet för kreatörer att ha en egen social mediaplattform, skapa en tekniskt konkurrenskraftig app & nå storskaligt. 

Lösning

Lösningen blev en SaaS (Software as a Service) med ett intelligent backend-system och algoritm som analyserar och hanterar en stor mängd data. Vi använde oss av ramverket Meteor i och med att den har en inbyggd real-tid system i sin grund.

Vill ni ta en fika 
& diskutera idéer?

Vilka är vi?

Flera års erfarenhet med stora etablerade varumärken och ett stort fokus på konceptutveckling, strategisk branding och kreativ design. Analysera marknaden, planera strategin, skapa helhets konceptet och få det till liv. Vi undervisar dig att kommunicera med dina kunder så att de återkommer om och om igen.

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89