TJÄNSTER

KONCEPTUTVECKLING

Build, measure & learn

Vår konceptutvecklingsprocess är anpassad till att snabbt få ut en fungerande lösning utan att tappa den kreativa glöden.

Vi använder oss av ett metodiskt och iterativa tillvägagångssätt där vi tillsammans med kunden tar fram strategier, mål och kartlägger bärande idéer. Slutligen tar vi fram en design och prototyp på produkten som genomgår ett antal tester för validering. Kunden är inflikad under processen genom kontinuerliga avstämningar och testskeden för att hela tiden få möjligheten att ge synpunkter och feedback.

Vill ni ta en fika 
& diskutera idéer?

Vilka är vi?

Flera års erfarenhet med stora etablerade varumärken och ett stort fokus på konceptutveckling, strategisk branding och kreativ design. Analysera marknaden, planera strategin, skapa helhets konceptet och få det till liv. Vi undervisar dig att kommunicera med dina kunder så att de återkommer om och om igen.

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89

Kontakt

info@sharpguy.se

Borgarfjordsgatan 6A, 16455 Kista

076 949 07 89